Wat is mediation?

Indien u besluit om te gaan scheiden, maar ook bij overige familierechtelijke geschillen, kunt u ervoor kiezen de gevolgen ervan te regelen door middel van mediation. Bij mediation maakt u gezamenlijk afspraken onder begeleiding van advocaat en mediator mr. Rutger Walet.

Door middel van gesprekken begeleid hij u bij het maken van afspraken over de gevolgen van de (echt)scheiding. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een ouderschapsplan, financiële afspraken en afwikkelingen, afspraken over de woning, de afwikkeling van de gemeenschap of huwelijkse voorwaarden en de pensioenafspraken. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en door u beiden ondertekend.

In geval van een echtscheiding draagt hij tevens zorg voor de procedurele afwikkeling bij de rechtbank door middel van het indienen van een verzoekschrift. De rechtbank geeft vervolgens een echtscheidingsbeschikking af, zonder dat u hiervoor zelf naar de rechtbank hoeft.

Voordelen mediation

 • Mediation is goedkoper omdat partijen de kosten van de advocaat-mediator kunnen delen;
 • De echtscheiding door middel van mediation gaat veel sneller dan wanneer er een gerechtelijke procedure op tegenspraak gevolgd wordt.
 • Bij mediation is er naast het zakelijke deel ook ruimte voor het emotionele deel van de scheiding. Ook kan er ruimte gecreëerd worden voor de kinderen en hun mening;
 • U stelt gezamenlijk met behulp van de advocaat-mediator de afspraken op. U hebt de oplossing dus zelf in de hand;
 • Uit de praktijk blijkt dat partijen zich beter aan de afspraken houden indien zij die zelf hebben gemaakt en deze niet aan hen zijn opgelegd door de rechtbank;
 • De kans dat u met uw ex-partner na afloop nog ‘door een deur kunt’ is over het algemeen groter dan na afloop van een gerechtelijke procedure. Indien er kinderen in het spel zijn is het des te belangrijker dat hun ouders zonder conflict zullen scheiden;

Duurzame afspraken bij een mediator mét juridische kennis

Bij mediator Rutger Walet ga je uit elkaar zónder tussenkomst van een rechter, maar wel mét de expertise van een familierechtadvocaat. Je hebt daarbij de intentie om er samen uit willen komen en wil daarbij ten alle tijden de belangen van het kind voorop te willen stellen.

Rutger Walet is als gespecialiseerd familierechtadvocaat aangesloten bij de Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en heeft als mediator een onpartijdige en onafhankelijke rol en is er voor beiden. De mediation kenmerkt zich door openheid over financiële zaken, het is discreet en vertrouwelijk en er is voldoende ruimte voor de emotionele verwerking.

Hoe ziet een mediationtraject bij een echtscheiding er uit?

Een traject is altijd opgebouwd uit een aantal vaste stappen. Hoeveel gesprekken jullie daadwerkelijke nodig hebben, is altijd afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. Een indicatie van de kosten is dan ook altijd persoonlijk. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact op.

We plannen diverse gesprekken, van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. Bijvoorbeeld met de afspraken. Eventueel worden er scenario’s uitgewerkt, denk daarbij aan bijvoorbeeld een (concept)ouderschapsplan of alimentatieberekeningen. Uiteindelijk worden alle afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Het traject bestaat uit verschillende fases.

 1. Terugblik op de relatie
  Hier is ruimte om te werken aan de emotionele afwikkeling van jullie relatie. 
 2. De kinderen
  Je gaat als partners uit elkaar, maar je blijft samen ouder. In deze fase nemen we de tijd om te kijken wat voor jullie beide goed werkt. Om zo het ouderschap op een goede manier in te vullen na de echtscheiding.
 3. Het convenant (juridische afronding)
  In deze fase maken jullie concrete afspraken over de verdeling. Hierbij wordt je geïnformeerd wat de gevolgen zijn van deze keuzes. Denk aan de verdeling van de inboedel, afspraken over (partner)alimentatie en pensioenen. Indien gewenst, worden er verschillende scenario’s uitgewerkt. Afspraken worden vastgelegd in een (concept)convenant. 

Juridische afwikkeling

De scheiding kan alleen worden uitgesproken door een rechtbank. Samen hebben jullie een convenant opgesteld. Alleen een advocaat kan een verzoekschrift tot echtscheiding indienen. Omdat ik naast mediator óók advocaat ben, zal ik dit voor jullie doen. De rechtbank wordt daarbij verzocht de afspraken van het convenant op te nemen in de beschikking. Zodra ik de beschikking heb ontvangen, zal ik er voor zorgdragen dat de echtscheiding wordt ingeschreven bij de gemeente. Daarna zijn jullie officiëel gescheiden.

© 2016- - Advocatenkantoor Walet - Alle rechten voorbehouden. Design & realisatie: MC4DESIGN