Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht gaat vaak over onderwerpen die diep ingrijpen in uw leven. Bijvoorbeeld als u en uw partner uit elkaar gaan, wanneer er problemen zijn binnen uw gezin, als u voor een ziek familielid wilt optreden (bewind, curatele of mentorschap) of als u een kind wilt erkennen. Het is daarom belangrijk dat u alle mogelijkheden kent en een weloverwogen keuze maakt over de te nemen stappen.

Advocatenkantoor Walet kan u helpen om daarbij een goede balans te vinden tussen de emotionele en zakelijke aspecten. Soms is het verstandiger om eerst te proberen in onderling overleg tot afspraken te komen waar alle betrokkenen goed mee kunnen leven. Mocht dit niet lukken, kan de gang naar de rechtbank worden gemaakt.

Advocatenkantoor Walet kan u onder meer bijstaan bij:

 • Het voeren van een echtscheidingsprocedure
 • Het berekenen van kinder- en/of partneralimentatie
 • Het opstellen van een ouderschapsplan
 • Het opstellen van een (echtscheidings-)convenant
 • De verdeling van de gemeenschap van goederen
 • De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • Geschillen over de bewoning en/of verkoop van het huis
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen
 • Geschillen over de uitvoering van een omgangsregeling
 • Het erkennen en het verkrijgen van het gezag over kinderen
 • Bewind, curatele en mentorschap
© 2016- - Advocatenkantoor Walet - Alle rechten voorbehouden. Design & realisatie: MC4DESIGN